The Eurovision Show

Presenter Info

Presented By: Simon Harding
Presenter Email: simon@johnstonesound.com

ABOUT THE SHOW

The Eurovision Show

Show Info

Hosted by: Simon Harding

Show Times

Timezone: GMT [UTC]
Fri:
6:00 pm - 7:00 pm
[ - ]